EP 13 - คุณครูในการทำ Youtube ของผม

January 15, 2019

มีทั้งหมด 5 ท่าน

พอดีผมวางลิ้งค์แล้ว ระบบแจ้งว่ามีข้อความเกิน 500 คำ

ผมขออนุญาตเอาลิ้งค์ไปใส่ไว้ในเว็บไซต์แทนครับ

คุณครูในการทำ Youtube ของผม

00:0000:00